SMS

Sản Phẩm

Sản phẩm phát triển tương lai


 • Mô tả: Sản phẩm cao cấp của bao bì phúc hợp - Túi cho gia súc, chó, mèo... - Túi nông sản, thủy sản: gạo, đậu...
 • Mã SP:
 • Giá: Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm

  Sản phẩm cao cấp của bao bì phúc hợp
  - Túi cho gia súc, chó, mèo...
  - Túi nông sản, thủy sản: gạo, đậu...

  Khách hàng truyền thống

  Nhân ưu đãi từ chúng tôi