SMS

Sản Phẩm

Sản phẩm phát triển trong tương lai


 • Mô tả: Dùng cho bao bì phúc hợp: - Túi dùng cho đóng gói tự động - Phù hợp cho tiêu dùng, túi tám cạnh
 • Mã SP:
 • Giá: Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm

  Dùng cho bao bì phúc hợp:
  - Túi dùng cho đóng gói tự động
  - Phù hợp cho tiêu dùng, túi tám cạnh

  Khách hàng truyền thống

  Nhân ưu đãi từ chúng tôi