SMS

Chứng nhận

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

Giấy chứng nhận hội viên chính thức của Hiệp Hội Nhựa Việt Nam ( VPA ), Hội viên của Liên Đoàn Công Nghiệp Nhựa Các Nước Asean ( AFPI ). Hội viên Diễn Đàn Nhựa Châu Á ( APF )
BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 33742

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 33742

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 33742 cho kiểu dáng dây khóa kéo.
BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 33741

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 33741

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 33741 cho kiểu dáng dây khóa kéo.
BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 26358

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 26358

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 26358 và 26361 cho dây kéo PEX200 ( POCKET )
BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 26357

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ 26357

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 26357 cho kiểu dáng dây khóa kéo PEH250 ( EUX )
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH DÂY KHÓA KÉO NHỰA PE

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH DÂY KHÓA KÉO NHỰA PE

Thông báo kết quả giám định của dây khóa kéo nhựa PE số 0619-1/N3.21/ĐG ngày 06/04/2021
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH DÂY KHÓA KÉO NHỰA PP

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH DÂY KHÓA KÉO NHỰA PP

Thông báo kết quả giám định của dây khóa kéo nhựa PP số 01088/N3.21/ĐG ngày 01/06/2021
GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA TRỌNG TẤN

Khách hàng truyền thống

Nhân ưu đãi từ chúng tôi